VVT ZORG

GEZONDHEIDSZORG

Wij ondersteunen jou om de kwaliteit van zorg beter te maken.

Met jou en je teams creëren wij innovaties die voor je patienten en hun familie van belang zijn. Dit doen we door je werk makkelijker te maken met slimme apps en portals. Taken, planningen, formulieren en checklist om een paar voorbeelden te noemen.

Leer hier hoe wij werken aan een betere zorg. (zie hoe STR8LINE™ kan helpen)

Wij zien automatisering vooral als een middel om informatie te krijgen en kennis te delen. Door een pragmatische aanpak die mogelijk is met slimme integratie van systemen voor apparaten en mensen kunnen we werkelijk helpen de beste zorg te leveren alsookde operationele efficiëntie te verhogen.

Ons team voor Healthcare Support Services biedt een praktische aanpak door samen met jullie teams te werken om het enorme potentieel dat het werken met STR8LINE™ biedt, aan te boren.

Door jullie ecossysteem van mensen en systemen in beeld te brengen kunnen we al snel nieuwe modellen voor een slimme zorgaanpak creëren.

Het ontsluiten van data op een real-time basis vormt voor ons het fundament bij het transformeren van de patiëntervaring in lijn met de strategische doelstellingen.