Bedrijven met een buitendienst

BEDRIJVEN MET EEN BUITENDIENST

We helpen u flexibel en snel te reageren dankzij realtime informatie

Field Service Operations en Management. Verzamel alles wat nodig is met realtime informatie van meldingen, dashboards en rapporten van huidige gegevens en stimuleer continue verbeteringen. Het beheren van uw operaties van kantoor tot veld (en terug) lijkt vaak een evenwichtsoefening. In de waardeketen zijn veel variabelen en is alle informatie relevant om taken te plannen en uit te voeren en parallel de objecten te beheren.

De STR8LINE™-tools zorgen voor tastbare resultaten voor de mensen op het kantoor en in het veld. Of het gaat om je eigen mensen of flex-werkers, leveranciers, klanten, en partners en het gehele waardeketenproces (zie hoe STR8LINE™ kan helpen).
Onderhoudsplanning ondersteund door handleidingen, instructies, formulieren, checklists en chatfuncties die beschikbaar zijn op mobiele apps, portals en widgets, zullen alle betrokken partijen helpen om dingen gedaan te krijgen zonder al het gedoe.

De kern van STR8LINE™ draait om het wegnemen van verspillingen. Wij maken verbinding met al uw databronnen die beschikbaar zijn in het ecosysteem vanuit elk deel van de supply chain, en zorgen voor de maximale waarde in de hele keten.